kaib.agh.edu.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Main page \ Profil badań naukowych

Profil badań naukowych

Print
There are no translations available.

ZESTAW TEMATÓW BADAWCZYCH

KATEDRY AUTOMATYKILaboratorium Automatyki, Robotyki i Systemów Fotowoltaicznych

 1. Cyfrowe systemy pomiarowo-kontrolne w zastosowaniach do robotów przemysłowych i układów fotowoltaicznych.

 2. Sterowniki robotów z wykorzystaniem dSpace i RTW WinTarget

Laboratorium Badań Operacyjnych i Systemowych

 1. Modelowanie i optymalizacja NP-trudnych zagadnień dyskretnych.

 2. Modelowanie matematyczne, w postaci dyskretnych problemów optymalizacji, procesów przemysłowych i obliczeniowych.

 3. Badania efektywności algorytmów poszukiwania rozwiązań problemów dyskretnych.

 4. Badania operacyjne i systemowe. Systemy i sieci kolejkowe. Marketing przemysłowy.

 5. Teoria niezawodności i jakości w automatyce.

 6. Modelowanie systemów obsługi i sieci kolejkowych.

 7. Metody i algorytmy optymalizacji kombinatorycznej.

 8. Zagadnienie transportowe.

 9. Zastosowanie metod i algorytmów badań operacyjnych do wspomagania zarządzania złożonymi kompleksami operacji.

 10. Zastosowanie badań operacyjnych do modelowania problemów algorytmicznych w marketingu.

Laboratorium Biocybernetyki

 1. Reprezentacja informacji w sieciach neuronowych.

 2. Programowa i sprzętowa analiza obrazów cyfrowych:

  • analiza strukturalna obrazów medycznych pod kątem diagnostyki metodą gramatyk grafowych,

  • lokalizacja i rozpoznawanie obiektów przy użyciu sieci neuronowych, wyznaczanie parametrów ruchu drogowego metodą wideodetekcji,

  • implementacja algorytmów przetwarzania i analizy obrazów w układach FPGA.

 3. Przetwarzanie i rozpoznawanie mowy w zastosowaniach medycznych i telekomunikacyjnych, techniki wspomagania diagnostyki medycznej.

 4. Przetwarzanie cyfrowych sygnałów biomedycznych, metody kompresji sygnałów.

Laboratorium Informatyki

 1. Metodologie i metody Software Engineering dla tworzenia oprogramowania z użyciem narzędzi CASE w oparciu o języki UML i SDL

 2. Metody i zastosowania formalnych metod w Software Engineering (sieci Petriego wysokiego poziomu, logiki temporalne, algebry procesu).

 3. Sztuczna Inteligencja, reprezentacje wiedzy, metody wnioskowania w systemach z bazami wiedzy, matematyczne i logiczne podstawy wiedzy, systemy wspomagania decyzji.

Laboratorium Informatyki w Zarządzaniu

 1. Systemy Informatyczne w Zarządzaniu - Projektowanie, Tworzenie i Wdrażanie:

  • matematyczne modele i algorytmy rozwiązywania problemów zarządzania, przy szczególnym uwzględnieniu problemów zarządzania produkcją na poziomie operacyjnym

  • metodologia tworzenia i rozbudowy systemów informatycznych zarządzania

  • problematyka wdrażania systemów informatycznych zarządzania

 2. Hurtownie danych i ich wykorzystywanie w modułach CRM

Laboratorium Sterowania Procesami

 1. Metody optymalizacji dynamicznej i statycznej dla układów o parametrach skupionych, rozłożonych i z opóźnieniem. Optymalizacja parametryczna regulatorów.

 2. Stabilizacja procesów dynamicznych.

 3. Modelowanie, sterowanie i obserwacja systemów dynamicznych, nowe algorytmy obserwacji stanu i identyfikacji parametrów.

 4. Wielopoziomowe i wielowarstwowe systemy komputerowego sterowania z wykorzystaniem systemu operacyjnego czasu rzeczywistego QNX, sterowanie procesami w czasie rzeczywistym i systemy wizualizacji dla procesów chemicznych i energetycznych (proces destylacji, proces wielkopiecowy).

 5. Algorytmy rozproszonego sterowania cyfrowego z zastosowaniem do komputerowego sterowania centralną siecią grzewczą i systemami energetyki cieplnej.

 6. Metody i algorytmy sterowania układami magnetycznej lewitacji z zastosowaniami dla łożysk magnetycznych.

 7. Metody szybkiego prototypowania, w tym rozwój oprogramowywania wspierającego automatyczne generowanie kodu sterowników cyfrowych,

 8. Stabilność i sterowanie optymalne systemami nieliniowymi (wahadło odwrócone, suwnica).

 9. Matematyczna teoria sterowania dla układów abstrakcyjnych.

 10. Metody sterowania systemami ruchu i transportu.

Laboratorium Systemów Rozproszonych

 1. System sterowania automatyką budynku.

 2. Algorytmy optymalizacji dyskretnych procesów przemysłowych dużych rozmiarów.

 3. Modelowanie procesów sekwencyjnych.