kaib.agh.edu.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Main page \ Laboratorium Automatyki, Robotyki i Systemów Fotowoltaicznych

Laboratorium Automatyki, Robotyki i Systemów Fotowoltaicznych

Print
There are no translations available.

Skład osobowy

Nasze Laboratorium było do 2006 roku kierowane przez dr hab. inż. Romana Góreckiego, prof. AGH, od roku 2006 do roku 2009 pracą naszego zespołu kierował śp. dr hab. inż. Jerzy Chojnacki, prof. AGH (zm. 07 08 2011r.).

Aktualnie w skład zespołu pracującego w naszym Laboratorium wchodzą następujące osoby:

 • dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. AGH (kierownik od 2010r.),
 • dr inż. Janusz Teneta,
 • dr inż. Mieczysław Zaczyk,
 • mgr inż. Maciej Garbacz,
 • mgr inż. Łukasz Więckowski,
 • mgr inż. Witold Głowacz
 • mgr inż. Włodzimierz Woźniacki,
 • inż. Marian Kozak

Zespół Laboratorium Automatyki, Robotyki i Systemów Fotowoltaicznych – stoją od lewej: Ł. Więckowski, M. Zaczyk, W. Głowacz, M. Garbacz, W. Woźniacki, R. Górecki, K. Oprzędkiewicz, M. Kozak, J. Teneta

Dziedziny prac badawczych: 

 1. Modelowanie, sterowanie i optymalizacja systemów fotowoltaicznych (Janusz Teneta, Łukasz Więckowski, Witold Głowacz),
 2. Projektowanie i implementacja systemów sterowania robotami (Mieczysław Zaczyk, Maciej Garbacz),
 3. Wyznaczanie maksymalnego błędu w liniowych systemach dynamicznych (Mieczysław Zaczyk),
 4. Zagadnienia sterowania systemami dynamicznymi o niepewnych parametrach (Krzysztof Oprzędkiewicz),
 5. Systemy sterowania PLC i systemy SCADA – realizacja specjalnych algorytmów sterowania, implementacje w przemyśle (Krzysztof Oprzędkiewicz),
 6. Równania różniczkowe niecałkowitego rzędu i ich zastosowanie w modelowaniu i sterowaniu systemów dynamicznych (Krzysztof Oprzędkiewicz)

Publikacje

Chojnacki J.A., Teneta J., Więckowski Ł. (2006a)“Analysis of application opportunites of programmable controllers in photovoltaic automated control systems”, Twenty first European Photovoltaic Solar Energy Conference, Dresden, Germany 4–8 September 2006. —  J. Poortmans [et al.] ; WIP-Renewable Energies. — Munchen : WIP-RenewableEnergies, cop. 2006. S. 2324–2327

Chojnacki J.A., Teneta J Gąsiorowski M. (2006b)“Automated system for analysing the charge/discharge characteristics of accumulators”, Twenty first European Photovoltaic Solar Energy Conference, Dresden, Germany 4–8 September 2006. —  J. Poortmans [et al.] ; WIP-Renewable Energies. — Munchen : WIP-Renewable Energies, cop. 2006, S. 2320–2323

Chojnacki J.A., Teneta J (2006c)“Circuit for automated analysis of charge/discharge characteristics of batteries”, IMAPS Poland : XXX international conference of IMAPS Poland Chapter 2006 : Kraków 24–27 September 2006 : proceedings / eds. Wiesław Zaraska, Andrzej Cichocki, Dorota Szwagierczak ; Institute of Electron Technology. Cracow Division. — Kraków : IET CD, 2006, S. 395–398

Chojnacki J.A., Teneta J., Więckowski Ł. (2007a) “Development of PV systems and research studies on photovoltaics at the AGH University of Science and Technology in Krakow”, Twenty Second European Photovoltaic Solar Energy Conference, Milan, Italy, 3–7 September 2007 / eds.G. Willeke, H. Ossenbrink, P. Helm. — Munchen : WIP-Renewable Energies, cop. 2007 , S. 3049–3052

Chojnacki J.A., Teneta J., Więckowski Ł. (2007b) “Inuence of the way of integration of the PV system with the facade of a building on the quantity of the produced electric power”,Twenty second European photovoltaic solar energy conference : proceedings of the international conference : Milan, Italy, 3–7 September 2007 / eds. G. Willeke, H. Ossenbrink, P. Helm. — Munchen : WIP-Renewable Energies, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN 3-936338-22-1. — S. 3249–3252.

Chojnacki J.A., Teneta J., Więckowski Ł. (2007c) “The BIPV Grid connected installation project, set-up and exploitation problems” Twenty second European photovoltaic solar energy conference : proceedings of the international conference : Milan, Italy, 3–7 September 2007 / eds. G. Willeke, H. Ossenbrink, P. Helm. — M¨unchen : WIP-Renewable Energies, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN 3-936338-22-1. — S. 3245–3248.

Chojnacki J.A., Teneta J., Więckowski Ł. (2007d) „Fasadowa elektrownia fotowoltaiczna o mocy 2kWp (BIPV facade) : projektowanie budowa uruchomienie oraz pomiary” —„Energia ze źródeł odnawialnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej” : 18–20 października 2007,Zakopane. — [S. l. : s. n., 2007]. — S. 1–3

Chojnacki J.A., Teneta J., Więckowski Ł. (2007e) „System pomiaru parametrów środowiskowych na potrzeby monitorowania instalacji fotowoltaicznych”, Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 9bis s. 338–— Kongres Metrologii „Metrologia – narzędzie poznania i droga rozwoju” : Kraków 9–13 września 2007, T. 1 / SIiTMP SM, PSPAiR POLSPAR. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2007

Chojnacki J.A., Teneta J., Więckowski Ł. (2008a) “Inuence of the accuracy of positioning of the photovoltaic system on electrical parameters and on the quantity of produced electric power”, 23rd European photovoltaic solar energy conference, Valencia, Spain, 1–5 September 2008. — ISBN 3-936338-24-8. — S. 3558-3561.

Chojnacki J.A., Teneta J., Więckowski Ł. (2008b) The thermographic research of the PV arrays” 23rd European photovoltaic solar energy conference Valencia, Spain, 1–5 September 2008. — ISBN 3-936338-24-8. — S. 3384–3387.

Chojnacki J.A., Teneta J., Więckowski Ł. (2008c) “Potential of application of photovoltaic systems in urban environments example of the city of Krakow”, 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference Valencia, Spain, 1–5 September 2008. ISBN 3-936338-24-8. — S. 3374–3377.

Chojnacki J.A., Teneta J., Więckowski Ł. (2008d) “Osiągnięcia i potencjał badawczy laboratorium systemów fotowoltaicznych w Katedrze Automatyki na Wydziale EAIIE AGH” ,I Krajowa Konferencja Fotowoltaiki, Krynica Zdrój, 9–11 października 2009. — [Kraków : Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, 2009].

Projekt nr UDA-POKL.04.02.00-00-053/08-00 „Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym”. S. [1–12].

Chojnacki J.A., Teneta J., Więckowski Ł., Kowalczyk A., Kulesza J. (2009), “Solar powered, Linux brained autonomous mobile robot”, 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Hamburg, Germany 21–25 September 2009 , ISBN 3-936338-25-6. — S. 3955–3962.

Chojnacki J.A., Teneta J., Więckowski Ł. Suchecki M. (2009)“The embedded ARM 9-based data logger for photovoltaic system control and Monitoring”, 24th European photovoltaic solar energy conference and exhibition, Hamburg, Germany, 21–25 September 2009 ISBN 3-936338-25-6. — S. 4057–4060.

Chojnacki J.A., Teneta J., Więckowski Ł. (2009) “Two years’ experience in monitoring of a small Grid-connected photovoltaic power station”, 24th European photovoltaic solar energy conference and exhibition, Hamburg, Germany, 21–25 September 2009 ISBN 3-936338-25-6. — S. 4061–4064.

Chojnacki J.A., Teneta J., Więckowski Ł. (2010) “Intelligent power management algorithms for solar-powered, autonomous mobile robot”, Renewable Energy 2010 Conference joint with 4th International Solar Energy Society Conference, Asia Pacific Region : 27 June–2 July, 2010, Yokohama, Japan ,S. [1–4].

Garbacz M. (2003) „Algorytmy wyznaczania trajektorii dla robotów mobilnych” Archiwum Konferencji Polskiego Towarzystwa Elektroniki Teoretycznej i Stosowanej. V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie: Istebna – Zaolzie, 18–21 października 2003, vol. 17 s. 57–62. Warszawa : PTETiS, 2003.

Garbacz M., Zaczyk M. (2004) „Wykorzystanie obrazu z kamery do pozycjonowania robota IRp-6”; AUTOMATYKA : półrocznik AGH w Krakowie; 2004, t. 8 z. 3 s.139-150

Garbacz M. (2005) „Laboratoryjny robot mobilny Khepera II” , Automatyka: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 2005 t. 9 z. 3 s. 393–400.

Garbacz M. (2006) „Planowanie ścieżki dla robota mobilnego na podstawie informacji z czujników odległościowych” Automatyka: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2006 t. 10 z. 3 s. 135–141.

Garbacz M., Zaczyk M. (2007) „Robot mobilny Khepera III – oprogramowanie dla środowiska MATLAB”,Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 2008, t. 12 z. 3 s. 759–767.

Garbacz M., Zaczyk M. (2008) „Robot mobilny Khepera III – oprogramowanie dla środowiska MATLAB”; AUTOMATYKA: półrocznik AGH w Krakowie; 2008 t. 12 z. 3 s. 759-767

Garbacz M., Zaczyk M. (2009) „Algorytmy ruchu w nieznanym otoczeniu dla robota Khepera III”; AUTOMATYKA: półrocznik AGH w Krakowie; 2009 t. 13 z. 3 cz.1, s. 1085-1094

Garbacz M., Zaczyk M. (2010a) „Mobile robot Khepera III – programming for Matlab/Simulink environment”; Proceedings of the RiE 2010, Bratislava, Slovakia; ISBN 978-80-2773353-3, s. 123-125

Garbacz M., Zaczyk M. (2010b) „Algorytmy rozmyte w nawigacji kołowego robota mobilnego”; AUTOMATYKA: półrocznik AGH w Krakowie; 2010 t. 14 z. 3/1, s. 429-438

Garbacz M., Zaczyk M. (2010c) “Mobile robot Khepera III : programming for MATLAB/Simulink environment”Proceedings of the 1st international conference on Robotics in Education : Sept. 16–17, 2010 Bratislava, Slovakia / eds. Peter Hubinsk´y, Richard Balogh ; s. 123–125.

Garbacz M., Zaczyk M. (2011) „Metoda pól potencjałowych w nawigacji kołowego robota mobilnego”; AUTOMATYKA AGH (w druku)

Górecki H., Zaczyk M. (2010) „Extremal dynamic errors in linear dynamic systems”; Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, ISSN 0239-7528, 2010, vol. 58 no. 1, s.99-105

Oprzędkiewicz K. (2000) “Realizacja kompensatora dynamicznego na sterowniku PLC”, Pomiary Automatyka, Robotyka ( PAR ) nr 12/2000, s. 5 – 10.

Oprzędkiewicz K. (2001a) „Praktyczna realizacja predyktora Smitha na sterowniku PLC”, Automatyka, Tom 5, zeszyt ½, 2001, s.457 – 464.

Oprzędkiewicz K. (2001b) „Dyskretny regulator redukcyjny i jego praktyczna implementacja”,  Pomiary, Automatyka, Robotyka ( PAR ) nr 11/2001, s.8 – 15.

Oprzędkiewicz K. (2002) „Problemy realizacji cyfrowej predyktora Smitha w środowisku sterownika PLC”, Automatyka 2002, t. 6 z. 2 s. 139–150.

Oprzędkiewicz K. (2008a) „Praktyczne sterowanie systemami dynamicznymi z widmem punktowym i parametrami przedziałowymi” , Wyd. AGH, 2008.

Oprzędkiewicz K. (2008b) “Dyskretny system paraboliczny o niepewnych parametrach”,  Przegląd Elektrotechniczny, nr 9, 2008, s. 179 – 187,

Oprzędkiewicz K. (2008c)„Problemy implementacji specjalnych algorytmów regulacji ciągłej na platformach sprzętowo – programowych PLC”. Sterowanie i automatyzacja : aktualne problemy i ich rozwiązania  pod red. Krzysztofa Malinowskiego, Leszka Rutkowskiego,Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Komitet Automatyki i Robotyki PAN, Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych, cop. 2008(Problemy Współczesnej Nauki. Sterowanie i Automatyzacja). Artykuł wyselekcjonowany do prezentacji podczas XVI Krajowej konferencji automatyki, s. 622 – 632.

Oprzędkiewicz K. (2009)„Odporny regulator PID dla systemu dynamicznego o niepewnych parametrach”,  Przegląd Elektrotechniczny, nr 3, 2009, s. 22 – 27.

Oprzędkiewicz K. (2010) „Programowe metody diagnostyki spełnienia wymagań czasu rzeczywistego w systemach PLC”  w: Metody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red. Leszka Trybusa i Sławomira Samoleja. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010. — ISBN 978-83-206-1780-1. — S. 163–172.

Oprzędkiewicz K. (2011) „Sterowalność systemu liniowego stacjonarnego z niepewnością stanu i sterowania”, Przegląd Elektrotechniczny, nr 3, 2011, s. 286 – 292.

Oprzędkiewicz K. (2012) Ocena przydatności różnych języków programowania systemów PLC do realizacji zadań czasu rzeczywistegoKZA Express ; 2012 nr 10 s. 56–61.

Teneta J. “Fotowoltaiczne systemy zasilania” (2006), Zielone prądy w edukacji, 2 ed. / pod red. Małgorzaty Śliwki, Mateusza Jakubiaka ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Oddział Krakowski. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2006. — ISBN 83-88316-84-2. — S. 9–19

Teneta J., Maksymowicz L.J., Chojnacki J.A., WięckowskiI Ł, Stapiński T., Swatowska B., Pisarkiewicz T., Jankowski H., Maziarz W., Krzak Ł. (2010) “PV powered distributed environmental monitoring system” Renewable Energy 2010 Conference joint with 4th International Solar Energy Society Conference, Asia Pacific Region : 27 June–2 July, 2010, Yokohama, Japan ,S. [1–4].

Teneta J., Zaczyk M., Oprzędkiewicz K., Więckowski Ł., Głowacz W. (2012)Metoda pomiarów parametrów orientowanego ogniwa słonecznegoPAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-91262012 nr 9 s. 74–79

Zaczyk M. (1997) „Overshoots in 2-nd class of linear control systems”; Archives of Control Sciences, Vol. 6(XLII), 1997, No. 3-4, p. 197-227

Zaczyk M. (2001a) „Porównanie dwóch środowisk do szybkiego prototypowania na przykładzie sterowania dla robota IRp-6”; Materiały Konferencyjne III Konf. MSK’2001, Kraków ONT 2001, s. 409-414

Zaczyk M. (2001b) „ Układ sterowania robotów APR-20 oraz IRp-6 we wspólnej przestrzeni z wykorzystaniem kart systemu dSPACE”;  Materiały Konferencyjne III Konf. MSK’2001, Kraków ONT 2001, s. 415-420

Zaczyk M. (2002) „Optymalizacja parametryczna przy wielomianowych wskaźnikach jakości”; Materiały XIV KKA, 2002, s. 433-438

Zaczyk M. (2003a) „Wykorzystanie obrazu z kamery do analizy przestrzeni roboczej i pozycjonowania robota APR-20”; Materiały Konf. IV Konf. MSK’2003, Kraków ONT 2003, s. 517-522

Zaczyk M. (2003b) „Wykorzystanie obrazu z kamery w procesie śledzenia trajektorii przez robota IRp”; Materiały Konf. IV Konf. MSK’2003, Kraków ONT 2003, s. 443-448

Zaczyk M. (2005) „Regulatory rozmyte w sterowaniu robota przemysłowego IRp-6”; XV Krajowa Konf. Automatyki KKA 2005, Warszawa IBS PAN 2005, s. 239-244

Zaczyk M. (2007) „Prototypowanie sterowników dla robotów z wykorzystaniem systemu dSPACE”; Napędy i Sterowanie; ISSN 1507-7764, 2007 R. 9 nr. 6 s. 116-120