kaib.agh.edu.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Main page \ Laboratorium Analizy i Wspomagania Decyzji

Laboratorium Analizy i Wspomagania Decyzji

Print
There are no translations available.

Rozwój metod analizy i wspomagania decyzji

Kierownik: Prof. nz. dr hab. inż. Andrzej M. Skulimowski

Adres www: http://www.decyzje.agh.edu.pl/

Jednostka wiodąca: Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej,

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 

Główni wykonawcy:

 • Prof. nz. dr hab. inż. Andrzej M. Skulimowski,
 • dr inż. Paweł Rotter,
 • mgr inż. Przemysław Pukocz 

Cele ogólne badań:

 1. Opracowanie metod i algorytmów analizy i wspomagania decyzji
 2. Zastosowania w finansach, sterowaniu systemami zbiorników wodnych, rozpoznawaniu i rozumieniu obrazów

Projekty w ramach których realizowany jest temat:

 1. "Badania tendencji rozwojowych technologii produktowych i procesowych. Metody planowania strategicznego", Projekt badawczy zamawiany PW-004/ITE/01/2006 (KPR004)
 2. "Decision Support in Cognitive and Temporal Context", Program Grant na Grant 7 PR. STREP
 3. "Wspomaganie Decyzji w Zagadnieniach Zarządzania Ryzykiem", Badania Własne AGH nr 10.10.120.120 

Najważniejsze uzyskane wyniki: Metoda zbiorów odniesienia dla problemów optymalizacji wielokryterialnej, algorytmy transformacji szeregów czasowych do postaci przydatnej we wspomaganiu decyzji, metody modelowania preferencji w problemach sterowania optymalnego z wieloma wskaźnikami jakości.

Teoria Decyzji

Teoria decyzji to wspólny obszar zainteresowań wielu różnych dziedzin nauki, obejmujący analizę i wspomaganie procesu podejmowania decyzji. Korzystają z niej i rozwijają ją: kognitywistyka, matematyka, statystyka, psychologia, socjologia, ekonomia, zarządzanie, filozofia, informatyka, medycyna.

W ten sposób możemy wyróżnić:

klasyczną inżynieryjną teorię decyzji – która szuka rozwiązań optymalnych/najlepszych w dziedzinie dobrze sformalizowanej, tzw. well defined problems

kognitywistyczne teorie decyzji – które szukają rozwiązań wystarczających/skutecznych dla tzw. real world problems i ill defined problems.

Klasyczna teoria decyzji zajmuje się: analizą decyzji – rozpatruje się konkretny przypadek decyzji podjętej przez osobę lub grupę osób. Analiza polega na wyznaczeniu decyzji optymalnej oraz, jeśli podjęta decyzja nie była optymalna, znalezieniu przyczyn pomyłki. wspomaganiem decyzji – próbą wyznaczenia rozwiązania najlepszego przy danym zasobie wiedzy i informacji o możliwych konsekwencjach. Dotyczy to również podejmowania decyzji grupowych.