kaib.agh.edu.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Main page \ Studia podyplomowe

Komputerowe systemy sterowania i sterowanie cyfrowe

Print
There are no translations available.

Organizator studiów podyplomowych:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

Dokładny adres organizatora:
al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
pawilon B-1, III piętro,
pokój 310
tel. 12 634 15 68, lub 12617 28 30 fax 12 634 15 68

Charakterystyka studiów
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z tematyką automatyki i nowoczesnymi metodologiami oraz rozwiązaniami sprzętowymi w dziedzinie komputerowego sterowania procesami technologicznymi. Wykłady są prowadzone przez profesorów i adiunktów, a zajęcia praktyczne są prowadzone w specjalizowanych laboratoriach. Zakres przedmiotów obejmuje: stosowania komputerów PC do sterowania, sterowanie cyfrowe, metody przetwarzania sygnałów pomiarowych, algorytmy regulacji, programowanie sterowników PLC, metody identyfikacji modeli i obserwacji stanu procesów dla nowoczesnych regulatorów adaptacyjnych, procesory DSP, mikrosterowniki, wielopoziomowe komputerowe systemy sterowania nadrzędnego, systemy wizualizacji HMI i monitoringu SCADA, oprogramowanie czasu rzeczywistego (QNX) , systemy robotyki i wykorzystanie nowoczesnej platformy oprogramowania Matlab RT. 
Wyniki nauczania będą oceniane na podstawie obecności na zajęciach, wyników z ćwiczeń laboratoryjnych, sprawdzenia wiedzy w formie testów lub egzaminów (ustalane przez prowadzących przedmiot) oraz wykonanych projektów. W związku z różnorodnością i obszernością tematyczną studiów, bieżącym sprawdzaniem wiedzy słuchaczy, a jednocześnie krótkim okresem trwania Studiów – nie przewiduje się przygotowywania odrębnej końcowej pracy dyplomowej. Studia obejmują 180 godzin.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej.
 
Program studiów
 • Przegląd zagadnień automatyki
 • Wielopoziomowe struktury i systemy sterowania nadrzędnego,
 • Nowoczesne algorytmy identyfikacji, obserwacji i sterowania cyfrowego
 • Systemy wizualizacji HMI i monitoringu SCADA
 • Algorytmy nadzorowania
 • Regulatory i ich nastawy
 • Sprzęt w pętlach sprzężenia
 • Przetwarzanie sygnałów
 • Procesory sygnałowe w automatyce
 • Sterowniki logiczne
 • Budowa i programowanie sterowników PLC
 • Mikrosterowniki
 • Robotyka i systemy mechatroniczne
 • Otwarte standardy komunikacji i transmisji
 • Matlab w systemach czasu rzeczywistego

Sylwetka Absolwenta
Dwusemestralne Studia adresowane są dla osób posiadających już dyplom inżyniera lub magistra inżyniera głównie w dyscyplinach automatyka lub robotyka. Będą również rozpatrywane podania z dyscyplin pokrewnych, takich jak: Elektronika, Elektrotechnika czy Informatyka Stosowana. Zainteresowane Studiami mogą więc być osoby, które dawno ukończyły swoje studia i pragną odświeżyć wiedzę z zakresu automatyki, ale również osoby z innych specjalizacji inżynierskich, które potrzebują poszerzenia swojej wiedzy.

Do modelowania dynamiki procesów, używa się równań różniczkowych. Słuchaczom Studiów zostanie przedstawiony również ten podstawowy zakres analizy matematycznej. Generalnie, uzyskana wiedza będzie przydatna pracownikom Działów Głównego Automatyka w zakładach produkcyjnych, pracownikom firm projektujących systemy automatyki, operatorom procesów, a nawet nauczycielom szkół średnich.
Szczegóły też na stronie Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, WEAIiIB AGH - www.kaib.agh.edu.pl.
 
Czas trwania: 2 semestry (od X 2013 do VI 2014)
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
Termin zgłoszeń: VI 2013 do wyczerpania miejsc
 
Wymagane dokumenty:
 • podanie
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu

Tryb zgłoszeń:
Przesłanie wymaganych dokumentów i potwierdzenia opłaty wpisowej 100 zł na konto Uczelni Nr 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 
al. Mickiewicza 30, 30-059 
Kraków Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej 
pawilon B-1, III piętro, pokój 310,
tel. 12-634-1568

 
Osoba przyjmująca zgłoszenia:
Barbara Leśniak, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Opłata: 4'400 zł
Informacje dodatkowe: Przewiduje się 8 – 9 zjazdów w soboty i niedziele w każdym semestrze.