kaib.agh.edu.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Main page

O nas

There are no translations available.

Strona ta jest poświęcona wszystkim zainteresowanym KA AGH. Znajdziesz tu informacje na temat samej katedry, pracujacych w niej ludzi, ich zainteresowań zawodowych i prywatnych, a także na temat lokalnej sieci komputerowej IANET i zasad korzystania z jej zasobów. Katedra Automatyki Wydziału EAIiE Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie należy do największych w kraju uniwersyteckich jednostek dydaktyczno-naukowych zajmujących się dziedziną automatyki, robotyki, biocybernetyki, informatyki stosowanej i nauk systemowych.

 

Katedra prowadzi kierunek nauczania (dzienny i zaoczny) Automatyka i Robotyka z 2-ma specjalnościami: Komputerowe Systemu Sterowania i Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu, oraz aktualnie uruchamiany kierunek Informatyka Stosowana (4 specjalności). W Katedrze prowadzone są też Studia Podyplomowe: Komputerowe Systemy Sterowania i Sterowanie Cyfrowe oraz Inżynieria Oprogramowania, Informatyka w Zarządzaniu i Automatyka Elektroniczna. Dorobek naukowy Katedry Automatyki obejmuje zarówno rozwój badań teoretycznych (teoria przetwarzania sygnałów, teoria sterowania i optymalizacji) jak i aplikacyjnych z zakresu automatyzacji procesów przemysłowych, zastosowań informatyki w medycynie, inżynierii biomedycznej i w systemach wizyjnych, zastosowań informatyki w sterowaniu i zarządzaniu procesami produkcyjnymi. W Katedrze realizowane były programy badawcze krajowe i zagraniczne (TEMPUS, COST, ERASMUS, ESPRIT II). Katedra utrzymuje bliskie kontakty i współpracuje z instytucjami naukowymi i innymi politechnikami w kraju oraz z uniwersytetami zagranicznymi w Anglii, Francji, Danii, Belgii, Hiszpanii i USA. Powierzchnia laboratoryjna Katedry sięga około 1500 m2 i obejmuje 28 pomieszczeń laboratoryjnych. Zawierają one unikalne stanowiska badawcze (układy automatyki, stanowiska aparatury medycznej, przetwarzania obrazów, komputerowe sterowanie procesem destylacji, robotyki i fotowoltaiki) oraz laboratoria informatyczne. Katedra Automatyki skupia w 8 zespołach kadrę specjalistów - w tym 21 samodzielnych pracowników naukowych, ponad 30 osób ze stopniem doktora i 30 asystentów. Pracownicy są członkami PAN, PAU, KRASP, Centralnej Komisji dsSiTN, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wielu organizacji międzynarodowych (IEEE, IASTED i innych). Dorobek publikacyjny obejmuje rokrocznie około 250 pozycji.

KATEDRA AUTOMATYKI PRZEZ DZIESIĄTKI LAT INKUBATOR NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH SKŁADNIKÓW WYDZIAŁU I NADAL WAŻNY CZYNNIK JEGO DALSZEGO ROZWOJU