kaib.agh.edu.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Uwaga
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View Privacy Policy

Strona Główna

O nas

Strona ta jest poświęcona wszystkim zainteresowanym KA AGH. Znajdziesz tu informacje na temat samej katedry, pracujacych w niej ludzi, ich zainteresowań zawodowych i prywatnych, a także na temat lokalnej sieci komputerowej IANET i zasad korzystania z jej zasobów. Katedra Automatyki Wydziału EAIiE Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie należy do największych w kraju uniwersyteckich jednostek dydaktyczno-naukowych zajmujących się dziedziną automatyki, robotyki, biocybernetyki, informatyki stosowanej i nauk systemowych.

 

Katedra prowadzi kierunek nauczania (dzienny i zaoczny) Automatyka i Robotyka z 2-ma specjalnościami: Komputerowe Systemu Sterowania i Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu, oraz aktualnie uruchamiany kierunek Informatyka Stosowana (4 specjalności). W Katedrze prowadzone są też Studia Podyplomowe: Komputerowe Systemy Sterowania i Sterowanie Cyfrowe oraz Inżynieria Oprogramowania, Informatyka w Zarządzaniu i Automatyka Elektroniczna. Dorobek naukowy Katedry Automatyki obejmuje zarówno rozwój badań teoretycznych (teoria przetwarzania sygnałów, teoria sterowania i optymalizacji) jak i aplikacyjnych z zakresu automatyzacji procesów przemysłowych, zastosowań informatyki w medycynie, inżynierii biomedycznej i w systemach wizyjnych, zastosowań informatyki w sterowaniu i zarządzaniu procesami produkcyjnymi. W Katedrze realizowane były programy badawcze krajowe i zagraniczne (TEMPUS, COST, ERASMUS, ESPRIT II). Katedra utrzymuje bliskie kontakty i współpracuje z instytucjami naukowymi i innymi politechnikami w kraju oraz z uniwersytetami zagranicznymi w Anglii, Francji, Danii, Belgii, Hiszpanii i USA. Powierzchnia laboratoryjna Katedry sięga około 1500 m2 i obejmuje 28 pomieszczeń laboratoryjnych. Zawierają one unikalne stanowiska badawcze (układy automatyki, stanowiska aparatury medycznej, przetwarzania obrazów, komputerowe sterowanie procesem destylacji, robotyki i fotowoltaiki) oraz laboratoria informatyczne. Katedra Automatyki skupia w 8 zespołach kadrę specjalistów - w tym 21 samodzielnych pracowników naukowych, ponad 30 osób ze stopniem doktora i 30 asystentów. Pracownicy są członkami PAN, PAU, KRASP, Centralnej Komisji dsSiTN, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wielu organizacji międzynarodowych (IEEE, IASTED i innych). Dorobek publikacyjny obejmuje rokrocznie około 250 pozycji.

KATEDRA AUTOMATYKI PRZEZ DZIESIĄTKI LAT INKUBATOR NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH SKŁADNIKÓW WYDZIAŁU I NADAL WAŻNY CZYNNIK JEGO DALSZEGO ROZWOJU