Notice

Zaproszenie na wykład

Friday, 16 December 2016 12:07
Print
There are no translations available.

KOMISJA NAUK TECHNICZNYCH PAU - ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych (KNT) PAU, które odbędzie się 20 grudnia (wtorek) 2016 r. o godz. 16:00 w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 17, parter, sala im. Karoliny Lanckorońskiej. Na posiedzeniu dr hab. inż. Paweł Skruch, Zespół Systemów Dynamicznych i Teorii Sterowania, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH-Kraków oraz Kierownik Działu Badań i Rozwoju w Centrum Technicznym Delphi w Krakowie wygłosi wykład pt.:

„KLUCZOWE ZAGADNIENIA BADAWCZE Z ZAKRESU AUTOMATYKI W PROJEKTOWANIU SAMOCHODÓW AUTONOMICZNYCH"

Streszczenie wykładu. Samochód autonomiczny, inaczej określany jako samochód bez kierowcy, samojeżdżący, zrobotyzowany lub zautomatyzowany, to pojazd, który jest zdolny do wykrywania i interpretacji otoczenia w celu poruszania się bez udziału człowieka jako osoby mającej czynny wpływ na jego ruch i zachowanie. Przewiduje się, że samochody autonomiczne będą miały w najbliższej dekadzie rewolucyjny wpływ na wiele dziedzin życia współczesnego człowieka. Głównym motywatorem i siłą napędową prac badawczych prowadzonych w tym obszarze jest wizja bezkolizyjnego i bezwypadkowego ruchu drogowego. Wykład koncentruje się na największych barierach i wyzwaniach związanych z opracowaniem i wdrożeniem autonomicznych systemów sterowania w pojazdach. Podczas wystąpienia zostanie przedstawiony aktualny stan prac badawczo-rozwojowych na takimi systemami, zostaną scharakteryzowane najważniejsze elementy wyposażenia samochodu składające się na jazdę autonomiczną, zostaną zdefiniowane zagadnienia badawcze, których rozwiązanie będzie miało kluczowy wpływ na tempo wprowadzania samochodów autonomicznych do powszechnego wykorzystywania na drogach publicznych. W szczególności zostaną opisane i scharakteryzowane systemy sterowania działające w pętli sprzężenia zwrotnego, której stabilizujące działanie jest ściśle powiązane z wykrywaniem i interpretacją otaczającej samochód rzeczywistości. Jest rzeczą oczywistą, że wprowadzenie jazdy w pełni autonomicznej nie nastąpi z dnia na dzień, lecz w miarę rozwoju technologii. Systemy już istniejące na rynku są stopniowo rozwijane i ich funkcjonalność będzie zmierzać w kierunku przejęcia całościowej kontroli nad pojazdem.